Bắt đầu: 9 giờ, 2019-08-09
Kết thúc: 11 giờ, 10/08/2019

Giao lưu trao đổi kinh nghiệm xuất nhập khẩu cùng HBS VIETNAM

<strong>Cafe sáng cùng Alibaba - Trao đổi kinh nghiệm xuất nhập khẩu</strong>

Cafe sáng cùng Alibaba – Trao đổi kinh nghiệm xuất nhập khẩu

 

 

Link đăng kí tham dự:

  1. https://bit.ly/2T6RSyO
  2. https://wexpo.vn//coffeetalk/