Lịch đào tạo

Kỹ năng chọn từ khóa hiệu quả

Nghiên cứu từ khóa tìm kiếm của khách hàng

Bắt đầu: 08h:30' Sáng, 2019-06-15
Kết thúc: 10h:30' Sáng, 15/06/2019

24 Th8, 2016|Kỹ năng giao dịch với người mua trên Alibaba.com|

Kỹ năng khai thác khách hàng trên Alibaba.com

Các công cụ để nghiên cứu về người mua

Bắt đầu: 08h:30' Sáng, 2019-06-10
Kết thúc: 10h:30' Sáng, 10/06/2019

24 Th8, 2016|Kỹ năng giao dịch với người mua trên Alibaba.com|

Làm thế nào đăng sản phẩm hiệu quả trên Alibaba

Các công cụ để nghiên cứu về người mua

Bắt đầu: 08h:30' Sáng, 2019-06-08
Kết thúc: 10h:30' Sáng, 28/08/2016

24 Th8, 2016|Kỹ năng giao dịch với người mua trên Alibaba.com|

Phương pháp tăng ranking hiệu quả

Các công cụ để nghiên cứu về người mua

Bắt đầu: 08h:30' Sáng, 2016-10-23
Kết thúc: 10h:30' Sáng, 28/10/2016

24 Th8, 2016|Kỹ năng giao dịch với người mua trên Alibaba.com|

Thiết kế minisite chuyên nghiệp

Các công cụ để nghiên cứu về người mua

Bắt đầu: 08h:30' Sáng, 2016-10-13
Kết thúc: 10h:30' Sáng, 13/10/2016

24 Th8, 2016|Kỹ năng giao dịch với người mua trên Alibaba.com|

Đăng kí email để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi.

WordPress Video Lightbox