Cách để thay đổi địa chỉ email Alibaba khi địa chỉ email bị chiếm bởi tài khoản khác.

Vì lý do bảo mật, mỗi địa chỉ email chỉ có thể được đăng ký một lần. Dưới đây là các giải pháp cho bạn:

1. Nếu email này đã được đăng ký trong tài khoản của Tập đoàn Alibaba (ví dụ như trên AliExpress, taobao.com, 1688.com, Alipay.com, v.v.)

Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản liên quan và thay đổi địa chỉ email của tài khoản này sang tài khoản khác. Vì vậy, bạn có thể sử dụng e-mail này để thay thế.

Ví dụ:

Giả sử bạn đang sử dụng tài khoản Alibaba, bạn có thể vào phần Cài đặt tài khoản và sau đó nhấp để thay đổi địa chỉ Email

Thay đổi địa chỉ Email

Thay đổi địa chỉ Email Alibaba

Cách này cũng có thể sử dụng với các website khác của Tập đoàn Alibaba như Aliexpress, taobao.com, v.v.

2. Hộp thư vừa được thay thế từ tài khoản khác

Xin lưu ý rằng phải mất 2-3 giờ, tối đa 24 giờ để có hiệu lực khi bạn thay thế hộp thư. Vì vậy, vui lòng chỉnh sửa hộp thư sau.

Chú ý: khi email của bạn đã tồn tại dưới một tài khoản khác, bạn cũng có thể chọn một địa chỉ email khác cho tài khoản có địa chỉ email bạn muốn thay đổi.