Extra inquiries package

EIP là dịch vụ trả tiền dành cho Gold Supplier, nhắm đến việc gia tăng số lượng hỏi hàng được gửi tới các thành viên thông qua mạng lưới tiếp thị liên kết .
Với các hỏi hàng này, bạn có thể đọc và đánh giá chúng, và nếu bạn muốn trả lời (reply), Alibaba sẽ thu 01 khoản phí nhỏ.
EIP phù hợp với các supplier muốn cải thiện mức độ hiển thị sản phẩm và nhanh chóng gia tăng số lượng hỏi hàng gửi về.

Lợi ích của EIP

Quy trình đăng kí EIP

Nâng cấp và hoạt động hiệu quả

ggs_banner

 

Đăng kí thành viên Gold Supplier

Xem chi tiết ›

EIP Alibaba
Bạn chọn 1 trong 3 gói EIP của chúng tôi
  • Gói 1  : 11.375.000 VNĐ
  • Gói 2 : 22.750.000 VNĐ
  • Gói 3 : 34.125.000 VNĐ

alibaba viet nam

Gửi tiền cho HBS Việt Nam bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.

alibaba vietnam
Hoàn thành. Vào My Alibaba để nhận các đơn hỏi hàng.