image
Thật dễ dàng! Hãy chuẩn bị đầy đủ thông tin về sản phẩm, gói hàng của bạn trước khi thực hiện theo 3 bước đơn giản sau:
9.000.000 VND / 3 Tháng / Tất cả sản phẩm

Bạn sẽ nhận được gì

  • Tự động đăng sản phẩm thay bạn, đăng cùng 1 lúc hơn 5000 sản phẩm.
  • Hỗ trợ thiết kế sản phẩm đẹp và đúng kích thước của alibaba
  • Hỗ trợ đăng sản phẩm thu hút khách hàng,tối ưu hóa từ khóa cho sản phẩm

Các điều khoản và điều kiện

  • Chỉ có thành viên Gold Supplier của Alibaba.com nằm ngoài Trung Quốc mới được hưởng ưu đãi này.
  • Các thành viên với hơn 5000 sản phẩm có thể tham gia chương trình.
  • Các thành viên phải cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm theo đúng mẫu quy định.