Trong 2 tháng đầu năm 2022, thị trường Đài Loan nhập khẩu chè nhiều nhất từ Việt Nam, đạt 2 nghìn tấn, trị giá 3 triệu USD, tăng 3,5% về lượng và tăng 0,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu từ Cơ quan Hải quan Đài Loan cho biết, nhập khẩu chè vào thị trường Đài Loan trong 2 tháng đầu năm 2022 đạt 4,19 nghìn tấn, trị giá 12,56 triệu USD, giảm 7,3% về lượng và giảm 8,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Giá chè nhập khẩu bình quân trong 2 tháng đầu năm 2022 đạt 2.995,2 USD/tấn, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2021.

0348-xk-che
2 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu chè từ Việt Nam chiếm 47,7% tổng lượng chè nhập khẩu của thị trường Đài Loan, tăng 5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021

Trong 2 tháng đầu năm 2022, thị trường Đài Loan nhập khẩu chè nhiều nhất từ Việt Nam, đạt 2 nghìn tấn, trị giá 3 triệu USD, tăng 3,5% về lượng và tăng 0,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Giá chè nhập khẩu bình quân từ Việt Nam đạt 1.519,2 USD/tấn, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2021. Nhập khẩu chè từ Việt Nam chiếm 47,7% tổng lượng chè nhập khẩu của thị trường Đài Loan, tăng 5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021.

Về chủng loại, chè đen và chè xanh là 2 chủng loại nhập khẩu chính vào thị trường Đài Loan trong 2 tháng đầu năm 2022. Trong đó, nhập khẩu chè đen vào thị trường Đài Loan đạt 3,17 nghìn tấn, trị giá 8 triệu USD, giảm 8% về lượng và giảm 13,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Giá chè đen nhập khẩu bình quân đạt 2.522,4 USD/tấn, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Việt Nam, Sri Lanka và Ấn Độ là 3 thị trường cung cấp chè đen lớn nhất cho thị trường Đài Loan. Trong 2 tháng đầu năm 2022, thị trường Đài Loan tăng nhập khẩu chè đen từ Việt Nam, giảm nhập khẩu từ Sri Lanka và Ấn Độ.

Nhập khẩu chè xanh vào thị trường Đài Loan trong 2 tháng đầu năm 2022 đạt 1 nghìn tấn, trị giá 4,55 triệu USD, giảm 5% về lượng nhưng tăng 0,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Giá chè xanh nhập khẩu bình quân vào thị trường Đài Loan đạt 4.464,5 USD/tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2021.

Thị trường Đài Loan nhập khẩu chè xanh chủ yếu từ Việt Nam và Nhật Bản. Trong đó, giá nhập khẩu chè xanh bình quân từ Việt Nam ở mức thấp, đạt 1.639,3 USD/tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2021; giá nhập khẩu chè xanh bình quân từ Nhật Bản ở mức cao đạt 11.719,4 USD/tấn, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2021.